مــدارك مورد نیاز ویزای قزاقستان

  • اصل پاسپورت
  • 1 قطعه عکس رنگی 4 * 3 زمینه سفید
  • تکمیل فرم اطلاعات فردی
مدارک لازم برای ویزای قزاقستان